Strop Teriva I / Teriva 4.0/

Stropy TERIVA

Rozróżnia się stropy dla budownictwa mieszkaniowego — TERIVA 4,0, które w zależności od wysokości konstrukcyjnej stropu dzieli się na:

 • TERIVA 4,0/1 — o wysokości konstrukcyjnej stropu 0,24 m,
 • TERIVA 4,0/2 — o wysokości konstrukcyjnej stropu 0,30 m,
 • TERIVA 4,0/3 — o wysokości konstrukcyjnej stropu 0,34 m.

Rys. Strop TERIVA 4,0
a) przekrój poprzeczny; b) wymiary stropu TERIVA 4,0/1;
c) wymiary stropu TERIVA 4,0/2; d) wymiary stropu TERIVA 4,0/3

 

Więcej informacji o stropach Teriva

 

Rodzaj pustaka
WYMIARY

Ilość na 1 m2
(szt)

Waga
(kg)

Ilość na palecie (szt)

Długość (cm)
Wysokość (cm)
Szerokość (cm)
Pustak Teriva 4,0/1
24
21
52
6,7
13
50
Pustak Teriva deklowany
24
21
52
W zależności od projektu – ok. 30% z całości pustaków
17
50

Stropy Teriva 4.0/1 są gęstożebrowymi stropami w systemie belka + pustak. Belka stropowa wykonana jest z kratownicy z zabetonowaną stopka o szerokości 120 mm oraz zbrojenia dodatkowego o przekroju przewidzianym w odrębnej dokumentacji.

 • Strop Teriva 4,0/1 można stosować do rozpiętości 7,2 m.
 • Strop Teriva 6,0  można stosować do rozpiętości 7,8 m, przy zachowaniu 450 mm w rozstawie osiowym belek.

Pustak stropowy, jako element wypełniający w stropie i nie przenoszący obciążeń, powinien ważyć około 16 kg. Taką wagę można uzyskać produkując pustaki jedynie z keramzytobetonu. Masa 1 m2 stropu nie powinna przekraczać 268 kg. Obciążenie użytkowe stropu wynosi 150 kg/m2

rozstaw
osiowy
wysokość
konstrukcyjna
stropu
grubość
nadbetonu
klasy b-20
wysokość
pustaka
szerokość
pustaka
długość
pustaka
rozpiętość
modularna
stropu
600 mm
240 mm
30-40 mm
210 mm
520 mm
240 mm

TERIVA 4,0/1 – 180 mm-7200 mm
ze stopniowaniem
co 200 mm

ZUŻYCIE PRODUKTÓW

 1. Zużycie betonu klasy B-20 na 100 m2 stropu wynosi 8 m3 – nie wliczając wieńców
 2. Zużycie pustaków: 6,7 szt./1 m2 stropu
 3. Zużycie belek: 1,67 mb/1 m2 stropu

OBCIĄŻENIA

 • ciężar własny konstrukcji: 2,68 KN
 • obciążenie ponad ciężar własny 4kN/m2

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

Strop Teriva 4.0/1 można zaliczyć do grupy IIa wg „Katalogu rozwiązań podłóg dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego”. Zgodnie z powyższym masa 1 m2 podłogi nie może przekroczyć 120 kg.

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

Odporność ogniowa stropu typu Teriva I wynosi 1 godzinę, przy otynkowaniu tynkiem cementowowapiennym o grugości 1,5 cm

WAGA ELEMENTÓW:

 • pustak stropowy w stanie powietrzno-suchym: 16 kg
 • belka stropowa: 15-16 kg/mb